Magiczne inwokacje i ewokacje

Właściwe zrozumienie magicznej terminologii często prowadzi do żmudnego przeszukiwania różnego rodzaju słowników. Często sprawcami zamieszania są dwa terminy: inwokacja i ewokacja. Pojawiają się one w wielu książkach o okultystycznej filozofii i praktykach rytualnych. Praktykujący czary i magię rytualną powinni być świadomi ich odmienności i zastosowania, ponieważ każdy z nich wymaga innego podejścia, przynosząc różne rezultaty.

magiczne inwokacje
magiczne inwokacje

Magiczne inwokacje

Inwokację można zdefiniować jako przywołanie dowolnego bóstwa, ducha, przodka. Również energii planetarnej, żywiołu lub istoty z zamiarem komunikowania się z nim, prośby o manifestację lub złożenie ofiary. Praktykujący magię mogą również używać inwokacji, aby połączyć się z bóstwem jako formę kultu i inicjacji w ich misteria. Oto kilka przykładów wywołań:

Rytualne wezwanie do bóstwa w celu wprowadzenia go do twojego życia

Proszenie anioła o sukces, dobrobyt, ochronę itp.

Składanie bóstwu ofiar wdzięczności

Komunikowanie się z przewodnikami duchowymi i przodkami

Zazwyczaj inwokacja zawiera wyrecytowany fragment, który przywołuje ducha do maga lub wiedźmy. Może to być modlitwa, hymn, zaklęcie, wiersz lub własna inwokacja. Inwokacja może przybierać różne formy, od ekstatycznych rytuałów tanecznych po cichą medytację. Niektórzy uważają, że pewne substancje pomagają im w rytuale. W niektórych inwokacjach można znaleźć wino i narkotyki.

Ogólnie rzecz biorąc, inwokacja tworzy roboczą relację między praktykującym a duchem, która często charakteryzuje się wzajemnymi korzyściami. Duch jest zapraszany i witany w życiu, domu i sercu praktykującego.

Magiczne ewokacje

Ewokacja jest jednak odmienna w tym, że praktykujący przywołuje ducha lub istotę do określonego zadania, informacji lub jakiegoś praktycznego zastosowania mającego na celu manifestację w świecie fizycznym. Po operacji, praktykujący odrzuca lub wypędza ducha, aby opuścił pomieszczenie lub przestrzeń ewokacji i ukończył zadanie. Po udanej operacji mag może zdecydować się złożyć ofiarę duchowi, w geście wdzięczności. Decydująca dla ewokacji jest bariera stworzona przez rytualistę między przywoływanym duchem a rytualistą. Jest to bariera astralna, taka jak ta stworzona przez Mniejszy Rytuał Wypędzający Pentagramu lub przez wezwanie w czterech kierunkach. Krąg nabiera mocy, gdy jest rysowany na ziemi w sferze fizycznej, jak również w astralnej. Magicy ceremonialni są znani ze swoich wyszukanych okrągłych konstrukcji, ale prosty okrąg rzucony na ziemię żelaznym gwoździem, różdżką, palcem, sztyletem lub kryształowym ostrzem może być równie skuteczny.

Doskonałym przykładem takiej ewokacji jest Goetia, czyli Mały Klucz Salomona. Zawiera wyraźne instrukcje dotyczące przywołania 72 „demonów”, aby pomóc magowi w znalezieniu zaginionego skarbu, wzniecaniu burz i pomocy w sprawach prawnych. Każdy duch ma ustalony zestaw umiejętności, w których działa po skutecznej ewokacji. Te duchy mogą być bardzo skutecznym sposobem zamanifestowania zmian w świecie materialnym, ale w przeciwieństwie do bóstw i przewodników duchowych, nie mają zdolności czujących ani instynktownych. Mag musi być bardzo jasny i stanowczy, kiedy przedstawia swoje żądania. W przeciwieństwie do inwokacji, ewokację, zwłaszcza odmiany Goetii, powinniśmy wykonywać trzeźwo, ze skoncentrowanym umysłem. Nie polecam też wykorzystywania bytów Goetii jako przewodników duchowych. 

Na pierwszy rzut oka inwokacja i ewokacja mogą wydawać się terminami wymiennymi, ale w rzeczywistości są bardzo różne. Oba terminy dotyczą komunikowania się z duchami, ale przygotowanie i wykonanie operacji różni się. Dzięki zrozumieniu terminologii magicznej zarówno czarownice, jak i magowie zyskują wgląd w tradycję magicznych praktyk i wzmacniają swoją osobistą moc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *