Uroki odprawiane przez rytualistę posiadającego odpowiednie predyspozycje, doświadczenie i wiedzę, są silnym i skutecznym narzędziem realizacji celów.

Uroki:

– Przynoszący upadek na zdrowiu – cena: 400 zł

– Urok niechęci i złości – aby skłócić między sobą konkretne osoby (małżeństwo, związek partnerski, znajomi w pracy/szkole) – cena: 400 zł

– przynoszący straty finansowe i popadnięcie w długi – cena: 400 zł

– przynoszący utratę szacunku i poważania – cena: 400 zł

–Urok samotnego drzewa – odwrócenia dusz (skazanie na samotność i zapomnienie) – cena: 400 zł

Uroki
Uroki

Urok

Często bywa błędnie utożsamiany z klątwą. Stanowi jednak łagodniejszą formułę magicznej procedury. Ogranicza się do konkretnego, ścisłe wyodrębnionego aspektu ludzkiego życia. Na przykład do sfery ekonomicznej lub emocjonalnej (najczęściej miłosnej). Można rzucić urok na konkretną sytuację, sferę uczuciową, a nawet na ścisłe zdefiniowany przedmiot działalności człowieka. Po uroki sięga się także w celu osiągnięcia awansu społecznego, zawodowego, aby ograniczyć wpływ i zasięg działania konkurencji i po prostu dla wzbogacenia się. Urok może być rzucany przez jedną osobę lub grupę osób. Osoba, na którą go rzucono zmienia sposób postrzegania świata i sama nieświadomie poddaje się działaniu jego wielkiej mocy.