Witaj

Skoro trafiłeś na tę właśnie stronę, widocznie czegoś poszukujesz. Może nawet sam jeszcze do końca nie wiesz czego. Czujesz, że istnieje coś, czegoś Ci brakuje lub pojawił się w twoim życiu problem, z którym trudno jest Ci się uporać powszechnie stosowanymi metodami. Będą jednak w stanie pomóc właściwie zastosowane rytuały magiczne.

Rytuały magiczne

Rytualistyką i okultyzmem zajmuję się ponad dwadzieścia lat. Wielu osobom zdołałem pomóc uporać się z trapiącymi ich problemami. Pomogłem znaleźć właściwego partnera, pozbyć się wrogów, zmienić nastawienie ludzi nieprzychylnych i cieszyć się szczęśliwym, spełnionym życiem. Wykonywane przeze mnie rytuały cechuje ogromna skuteczność.

Z mojej pomocy korzysta wielu tzw. „poważnych osób”, wśród których są współwłaściciele agencji reklamowych, prawnicy, pracownicy giełdowi, artyści, ale oczywiście nie tylko oni. Powszechnie uważa się ich za rozsądnych, twardo stąpających po ziemi ludzi. I tak jest w rzeczywistości. Wszyscy oni jednak raz na jakiś czas porzucają swój świat – świat projektów, faktur, biznesów – i przychodzą do mnie z różnymi, większymi lub mniejszymi problemami, ufni że uda się je za przyczyną magii szczęśliwie rozwiązać, czego doświadczyli już podczas wcześniejszych kontaktów ze mną. Z Tobą będzie podobnie. Nawet jeśli teraz jesteś do tego dość sceptycznie nastawiony, po pewnym czasie sam doświadczysz cudownego działania magii i zapewniam Cię, że jeszcze nie raz odwołasz się do jej pomocy.

Teoria okultyzmu zakłada, że nic w przyrodzie nie dzieje się bez przyczyny i to, że czytasz jeszcze ten tekst, jest świadectwem zasadności dokonanego przez Ciebie wyboru. Trafiłeś tu by coś otrzymać i wszystko wskazuje na to, że tak się też stanie.

Dlaczego tak wielu ludzi zwraca się dziś w stronę okultyzmu?

Przez wieki tego typu działalność miała charakter marginalny, dziś jednak wydaje się stawać powszechnym doświadczeniem wszystkich grup społecznych. Presja współczesnego życia jest przygniatająca dla bardzo wielu osób. Koszty życia są wysokie. Stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym. Rodziny rozpadają się, wzrasta liczba klęsk żywiołowych. Życie staje się coraz bardziej niepewne; wczorajsze odpowiedzi wydają się już dziś nie wystarczać. Ludzie zwracają się więc ku nowym źródłom odpowiedzi i siły do życia – ku okultyzmowi właśnie. Tak zwane „stare religie” wydają się już nie spełniać oczekiwań i potrzeb współczesnego człowieka. Towarzyszy temu wielki kryzys ludzkiego poczucia własnej wartości i szacunku do siebie. W jaki sposób człowiek może więc odkryć swoją wartość? Wielu pomaga w tym okultyzm i konkretne rytuały magiczne.

Rytuały magiczne

Współcześnie obserwować możemy w świecie niemal eksplozję zainteresowania okultyzmem. Miliony ludzi sięga po horoskopy, aby odnaleźć w nich wskazówki dotyczące codziennych spraw. Niektórzy na tym jednak nie poprzestają, lecz idą jeszcze dalej, poszukując jasnowidzów i wróżbitów, którzy mogliby przepowiedzieć im czekającą ich przyszłość, ze stojącymi za nią zagrożeniami oraz szansami. Inni zanurzają się w świat magii w nadziei znalezienia tam mocy, która pozwoli im zrealizować pragnienia, trudno dostępne lub wręcz nieosiągalne w naturalnym świecie, przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod. Jeszcze inni podążają za urokami spirytyzmu, poszukując kontaktów z umarłymi, aby uzyskać objawienia od osób, które znalazły się po drugiej stronie zawsze fascynującej człowieka bariery, jaką stanowi śmierć.

Czym jest okultyzm?

Słowo „occultus” znaczy „ukryte, tajemnicze, ezoteryczne i nieznane możliwości człowieka”. Dotyczy sfer wszelkiego rodzaju ponadnaturalnych fenomenów, związanych z magią, wróżbiarstwem i spirytyzmem. Lecz także z czarnoksięstwem, religiami i wszelkiego rodzaju działalnością poszukiwania mocy lub przewodnictwa wykraczającego poza możliwości pięciu naturalnych zmysłów człowieka. Zawiera także próby zdobycia poznania ze sfer pozarozumowych, takich jak: misteria, tajemnice, lub cokolwiek innego, zakrytego przed naszymi naturalnymi zmysłami; a także kontakty z ponadnaturalnymi siłami, działającymi na korzyść człowieka i na jego rozkaz.

Magia i czary

obejmują system wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności.

Osoba zajmująca się magią (mag, czarownik, szaman) stosuje różnorakie rytuały magiczne (rytuały miłosne, klątwy i uroki), wypowiada zaklęcia (inkantacje) i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, które umożliwiają mu kształtowanie rzeczywistości. Czarownica/czarnoksiężnik, jest osobą zdolną zmienić los innych ludzi za pomocą praktyk rytualnych lub symbolicznych. Najczęściej są to rzucane klątwy, uroki, czy zaklęcia. Magia nie daje żadnej gwarancji, ponieważ kieruje się swoimi własnymi zasadami, których nie można do końca przewidzieć. Dlatego nie zapewniam, że rytuał zadziała w każdym przypadku. Niemniej jednak rytuały wykonywane przeze mnie cechuje bardzo duża skuteczność. Niezwykle istotna jest również wiara Zamawiającego w ostateczny sukces. Sukces magicznych rytuałów jest zależny również od wiary Zamawiającego.

Ludzie, którzy zgłębili arkana magii, aż do osiągnięcia w tej dziedzinie mistrzostwa, niechętnie dzielą się nabytą przez siebie wiedzą. Dlatego też zakładają tajemne stowarzyszenia, zakony lub szkoły z różnymi stopniami inicjacji i wtajemniczeń, aby uzyskać gwarancję, że ich adepci naprawdę pragną poznać tajemnice, które zgłębili wcześniej ich mistrzowie.

uroki-czary-klatwy-wrozby (3)