Magia Huny cz. 1

Magia Huny. W 1820 roku na Hawaje przybyli chrześcijańscy misjonarze. Spotkali się tam z tubylcami, którzy mieli rozwinięty system dziwnych filozofii i wierzeń. Oczywiście, natychmiastowo uznali je za praktyki pogańskie nie siląc się nawet na próbę ich zrozumienia.

Magia Huny
Magia Huny

Ich religia oraz Huna miały jednak jedną cechę wspólną – modlitwę i wiarę w możliwość czynienia cudów. Modlitwy misjonarzy jednak i ich uzdrowienia nie były tak szybkie i skuteczne, jak praktyki Hawajczyków. Brakowało im bowiem według tubylców podstawowego czynnika – świadomego gromadzenia energii potrzebnej do realizacji celu.

Wierzenia mieszkańców Hawajów były silnie zakorzenione. Wpływy misjonarzy jednak wciąż rosły. Być może to właśnie z ich powodu w pewnym momencie Strażnicy Tajemnicy zaczęli być prześladowani. W oficjalnym prawie wprowadzonym przez ludzi białych Huna została zakazana jako praktyka magiczna. Jej stosowanie groziło grzywną albo karą półrocznego wykonywania ciężkich robót. Kahunowie zaczęli więc się ukrywać oraz utrudniać dostęp do swojej wiedzy.

Magia Huny odkrywana przez Zachód

W 1917 roku Max Freedom Long przybył na Hawaje. Pracował, jako nauczyciel. Żyjąc na rajskich wyspach pewnego dnia usłyszał o tajemniczych cudotwórcach i ich dziwnych praktykach. Zaciekawiony postanowił zbadać ten temat.

Odwiedził Bishop Museum w Honolulu, w którym są różnego rodzaju dokumenty związane z hawajską kulturą. Spotkał dr Williama Tuftsa Brighama. Oba mężczyźni byli zafascynowani Hawajami i ich mieszkańcami i wymieniali się spostrzeżeniami i wiadomościami. Tak rozpoczęły się kilkudziesięcioletnie badania Longa nad systemem, który nazwał Huną, których efektem było wiele książek oraz założenie w USA w roku 1945 stowarzyszenia Huna Research Inc.

Dziś Huna nie jest już zakazaną praktyką. Popularność tej nauki ciągle rośnie. Wiele książek dotyczących pozytywnego myślenia i jego wpływu na rzeczywistość opiera się na Hunie. Każdy może poznać i stosować Hunę w swoim życiu. Każdy człowiek może za jej pomocą czynić swoje małe cuda, na przykład uwalniać się od negatywnych cech, spełniać swoje marzenia i poprawiać zdrowie. Korzystaj więc z Huny i spraw, by Twoje życie stało się cudem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *