Lecznicza moc mudry

Lecznicza moc mudry. Aby podążać ścieżką pokoju i duchowego rozwoju, najpierw trzeba znaleźć spokój i wewnętrzną siłę, które tkwią w ciele i duchu. Techniki Mudr, starożytnej sztuki, jaką jest joga rąk, są obrazowymi narzędziami, które identyfikują głębsze znaczenia podążania taką ścieżką.

Mudra to postawa ciała lub symboliczny gest. Na wszystkich obrazach i posągach Buddy, Jezusa, Mahawira, Śiwy i każdej duchowej ikony pokazano z rękami i palcami zakręconymi w określonej pozycji. Przedstawienia Mojżesza pokazują, jak używa mudr, które symbolizują błogosławieństwo, boską ochronę, wiedzę i otrzymywanie przewodnictwa od boskości.

Lecznicza moc mudry
Lecznicza moc mudry

Lecznicza moc mudry

Joga to starożytna sztuka i systematyczna nauka. Jej celem jest ułatwienie zjednoczenia własnej woli z wolą Bożą. Centralną nauką jogi jest to, że prawdziwa natura człowieka jest boska, doskonała i nieskończona. Joga jest naukową metodą uświadamiania człowiekowi jego prawdziwej natury i ponownego zjednoczenia indywidualnej duszy z Duchem Uniwersalnym, wnosząc w ten sposób dyscyplinę w życie. Joga rąk, mudry, pozwala praktykującemu komunikować konkretne intencje w tym kontekście. Podobnie jak joga, dostosowują ducha do tej intencji, ale w przeciwieństwie do jogi, mudry można praktykować w dowolnym miejscu i czasie, a nawet można je włączyć do własnego leksykonu działań komunikacyjnych, aby nadać życiu wymiar duchowy.

Mudry to gesty rąk, które wyrażają myśli i emocje. Pozycje rąk w mudrach mają na celu ponowne skierowanie oddechu i energii do różnych obszarów ciała fizycznego, ciała energetycznego i ciała mentalnego. Takie postawy palców mają nie tylko terapeutyczny wpływ na układ umysł-ciało, ale także podkreślają przenikliwość i ostrość umysłu

Celem mudr jest aktualizacja pewnych stanów wewnętrznych, aby mogły przewidzieć ich fizyczną ekspresję. Intencja, jaką symbolizują pozycje rąk, pozwala praktykującemu na przekształcenie wizualizacji w fizyczną manifestację. Manifestacja pomaga praktykowi w wywołaniu związku między praktykującym a energią, bytem lub bóstwem wizualizowanym w danej praktyce. W buddyzmie mudry towarzyszą sprawowaniu liturgii i recytacji mantr. Pomagają także urzeczywistniać pewne stany wewnętrzne, przewidując ich fizyczną ekspresję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *