Jak powstała magia?

Jak powstała magia, czasami znana jako czary? Magia to system konceptualny, który potwierdza ludzką zdolność do kontrolowania świata przyrody. W tym wydarzeń, przedmiotów, ludzi i zjawisk fizycznych za pomocą mistycznych, paranormalnych lub nadprzyrodzonych środków. Termin ten może również odnosić się do praktyk stosowanych przez osobę o tym wpływie. Oraz do przekonań, które w ten sposób wyjaśniają różne zdarzenia i zjawiska. W wielu kulturach magia jest pod presją i konkuruje z naukowymi i religijnymi systemami pojęciowymi.

Jak powstała magia
Jak powstała magia

Magia była używana przez całą historię w próbach leczenia lub krzywdzenia innych. Wpływania na pogodę lub plony oraz jako część praktyk religijnych, takich jak szamanizm i pogaństwo. Chociaż magii obawiali się i potępiali wyznawcy pewnych religii oraz kwestionowali ją naukowcy, przetrwała ona zarówno w wierze, jak i praktyce. Praktycy nadal używają jej dla dobra lub zła. Magia jest narzędziem, które jest używane zgodnie z przeznaczeniem tego, kto je dzierży. Skuteczność magii wciąż jest przedmiotem dyskusji. Zarówno wyznawcy religii, jak i naukowcy mają trudności ze zrozumieniem źródła jej mocy.

Jak powstała magia

Podstawą magii są niewidzialne połączenia, w których rzeczy oddziałują na siebie na odległość poprzez niewidzialne powiązania. Różni się zatem zarówno od religii, jak i nauki. Od religii magi inwokuje duchowe moce bez zakładania jakiegokolwiek osobistego związku z duchowymi lub boskimi istotami, jedynie zdolność lub moc do wywołania określonych rezultatów. Magia nie oferuje żadnego empirycznego uzasadnienia innego niż jej skuteczność, powołując się raczej na symboliczny niż rzeczywisty związek przyczynowo-skutkowy.

Podczas gdy niektórzy zaprzeczają, że jakakolwiek forma magii jest autentyczna, ci, którzy ją praktykują, uważają wpływ wydarzeń, przedmiotów, ludzi i zjawisk fizycznych za pomocą mistycznych, paranormalnych lub nadprzyrodzonych środków za prawdziwy. Fascynacja, jaką magowie żywią dla publiczności, odzwierciedla pragnienie zrozumienia czegoś więcej niż zewnętrznych, fizycznych aspektów świata i penetracji tego, co może nadać głębsze znaczenie, sferę ducha i magii.

Etymologia

Słowo magia pochodzi od Magusa (staroperskiego maguš ), jednego z kapłanów astrologów zoroastryjskich Medów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *