Inicjacja w magii

Czym jest inicjacja w magii? O magii często mówi się jako o drodze duchowego rozwoju, wędrówce w poszukiwaniu samego siebie, czy nawet przygodzie. Jednak za każdym razem jest ona sposobem wprowadzania zmian w życiu. A jeśli maja być one skuteczne, musza współbrzmieć z płynnym, zmieniającym się wszechświatem.

Inicjacja w magii

Takie podejście wymaga uświadomienia sobie tego, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Czasami oba punkty wydają się być stałe. Kiedy indziej są efemeryczne i nieustalone. Magowie nazywają ten proces integracji inicjacją, zaś iluminacja jest jednym z jej najważniejszych produktów ubocznych.

Inicjacja w magii jako proces

Sam termin „inicjacja” bywa opacznie rozumiany. Czasami spotykamy ludzi, którzy nazywają siebie „adeptami magii” i plasują się „ponad” resztą ludzkości. Szczególnie irytujący są wśród nich tacy, którzy rozsiewają strzępki tajemniczych informacji, a następnie odmawiają wyjaśnień ze względu na rzekoma ignorancję słuchaczy. Pojęcie to pojawia się również w wielu kontekstach. Mówi się o byciu „inicjowanym” do różnych grup, o „wprowadzeniu” na jakąś ścieżkę, bądź przez siebie samego. Niektórzy uważają, ze inicjacja posiada znaczenie tylko wtedy, jeśli przeprowadzająca ją osoba należy do pewnej tradycji. Inni twierdzą, że nie ma to znaczenia.

Definicje słownikowe inicjacji odwołują się do aktu rozpoczynania czegoś, wprawiania czegoś w ruch, bądź wstępowania. Inicjacje można postrzegać jako próg zmiany napotykany w różnych momentach naszego życia w miarę dorastania i rozwijania. Kluczowe jest tu poczucie osiągnięcia takiego punktu zwrotnego i znalezienia się w okresie przejściowym pomiędzy nasza przeszłością a przyszłością. Świadomość wchodzenia w stan przejściowy pozwala nam na porzucenie wzorców zachowań i emocji, które w nowej sytuacji będą nieprzydatne oraz wypracowanie nowych.

Książki magiczne często nie wspominają, że inicjacja jest procesem. Nie zdarza się raz. Może wydarzyć się wiele razy w życiu jednostki. Ma swoje wzloty i upadki (kryzysy inicjacyjne, czarna rozpacz, czy ciemna noc duszy) oraz codzienność (kiedy niby nic się nie dzieje). Istotą każdego rozwoju jest uświadamianie sobie własnych cyklów zmian oraz tego jak je przeżyć. Kluczowe elementy, czy też etapy procesu inicjacyjnego, zostały szczegółowo opisane przez takich antropologów jak Joseph Campbell i chociaż zwykle używa się ich do opisu etapów inicjacji szamańskiej, można je również odnaleźć w innych obszarach doświadczenia życiowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *