Różnice między 4 głównymi rodzajami magii

Religijni wyznawcy współczesnego zachodniego pogaństwa uznają wiele rodzajów magii, ale wszystkie typy mają wspólną koncepcję. W naukowym tego słowa znaczeniu magia jest ciągiem praktyk, które zaczynają się od drobnych nieformalnych czynności rytualnych po wydarzenia na dużą skalę w świętych budynkach, zarówno wewnątrz sankcjonowanych religii, jak i poza nimi.

Magia

Historia terminu

Termin magia pochodzi od greckiej „magii”, a po raz pierwszy pojawia się w druku w tytule zaginionego dzieła przypisanego Arystotelesowi (384–322 p.n.e.), a konkretnie odnosi się do sztuki i rzemiosła kapłanów zoroastryjskich z Persji.

Podobnie jak w przypadku perskich kapłanów, współczesna magia obejmuje zachowania, działania i metody mające na celu interakcję ze światem nadprzyrodzonym i wpływanie na niego, zwykle polegające na wykorzystaniu okultystycznego lub tajnego zasobu wiedzy – ale granica określająca, co jest religią, a co magią jest zmienna i do pewnego stopnia jest ustalana przez praktykującą sektę, a nawet jednostkę.

Wspólne nowoczesne użycie

W powszechnym użyciu magia wywołuje jakąś zmianę w świecie fizycznym za pomocą środków nienaukowych. W kręgach okultystycznych i ezoterycznych „magia” może przyjmować szersze znaczenie obejmujące zmianę duchową. Praktycy niektórych gałęzi uważają, że ich praktyki mają niewiele wspólnego z innymi gałęziami.

Następujące kategorie magii są ogólnie używane wśród grup należących do luźnej kategorii współczesnego zachodniego pogaństwa. Jednak zdefiniowanie różnych rodzajów magii jest tak samo skomplikowane, jak zdefiniowanie samej magii. Nie każda magia ma tę samą intencję i każdy praktykujący magię zastosuje inne podejście.

Magia ceremonialna

Magia ceremonialna posiada precyzyjny, skomplikowany rytuał i skomplikowane zestawy korespondencji.

Na Zachodzie magia ceremonialna była prawie całkowicie zakorzeniona w judeo-chrześcijańskim micie aż do końca XIX wieku. Nawet dzisiaj wielu ceremonialnych magów nadal pracuje w tym kontekście.

Magia ceremonialna to także wysoka magia. Ma to raczej cel duchowy niż praktyczny, chociaż te dwie koncepcje mogą się nakładać. Polega na ulepszaniu duszy, co może obejmować zdobywanie boskiej wiedzy, oczyszczenie, przyciąganie odpowiednich wpływów i przyjęcie własnego przeznaczenia.

Magia ludowa

Historycznie magia ludowa jest magią zwykłego ludu. Ma wiele praktycznych celów: uzdrawianie, przyciąganie szczęścia lub miłości, odpędzanie sił zła, znajdowanie zagubionych przedmiotów, przynoszenie dobrych zbiorów, płodność.

Zapisy dotyczące tych praktyk w dużej mierze nie istnieją, ponieważ praktykujący byli na ogół analfabetami. Rytuały były proste i prawdopodobnie ewoluowały z czasem. Dotyczyły przedmiotów codziennego użytku: materiału roślinnego, monet, gwoździ, drewna i tak dalej.

Magia ludowa jest czasami nazywana niską magią ze względu na jej praktyczny charakter i związek z niższą klasą.

Czary

Czary są bardzo problematycznym terminem ze względu na różne zastosowania tego słowa obecnie, w porównaniu z jego historycznymi zastosowaniami.

Na Zachodzie wielu praktykujących magię nazywa się teraz czarownicami i ćwiczy skrzyżowanie magii ceremonialnej z magią ludową. Działania są na ogół dość proste, używają wspólnych materiałów i zależą raczej od emocji i zamiarów niż od dokładnego rytuału. Mogą też zapożyczać pewne praktyki, takie jak rzucanie krągami z magii ceremonialnej.

Historycznie jednak czary oznaczały wrogą magię i to jest powód, dla którego była prześladowana. Uważano, że czarownice zabijają, okaleczają, powodują bezpłodność, niszczą plony, zatruwają wodę i przynoszą ogólne nieszczęście swoim celom.

Czarownice i magowie ludowi to dwie różne grupy ludzi. Większość osób zidentyfikowanych jako czarownice również została fałszywie oskarżona, podczas gdy ludowi magicy byli cenionymi członkami swoich społeczności.

Magia lewej i prawej ręki

Krótko mówiąc, magia prawej ręki jest ograniczona konwencjami społecznymi. Często ogranicza się do korzystnej magii i zawiera ostrzeżenia przed konsekwencjami dla szkodliwych działań. Magia lewej ręki istnieje poza konwencjami społecznymi i ignoruje tabu, często nawet zdobywając moc po ich złamaniu. Magiczni wyznawcy wiary satanistycznej i lucyferiańskiej uważają się za lewą ścieżkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *