Magia i religia

Zagadnienia definicyjne: magia, religia i nauka

Magia i religia. Termin magia nie może być definiowany w oderwaniu ze względu na jego szerokie parametry , ważną rolę w wielu społeczeństwach oraz interakcje z powiązanymi zjawiskami. Magia jest ogólną etykietą używaną przez osoby z zewnątrz (teoretycznie obiektywnych obserwatorów) do opisania konkretnych praktyk w społeczeństwach, w których to słowo lub jego pojęciowy odpowiednik może nawet nie istnieć. W efekcie różne zjawiska są grupowane w jedną całość, przy założeniu, że działają w ten sam sposób. Ta sztuczna konstrukcja magii istnieje również tylko w związku z tym, czym nie jest — przede wszystkim religią i nauką jako alternatywnymi sposobami racjonalności. Takie definicje kultur magicznych przywilejów z silną orientacją naukową i stygmatyzują tych, którzy praktykują magię zamiast religii. W konsekwencji definiowanie magii i identyfikowanie magów wymaga zrozumienia kontekstów kulturowych, w których używane są te etykiety.

Związki magii

Magia ma niejednoznaczny związek z zachodnią religią i nauką. Jest zakorzeniona w głównych tradycjach instytucjonalnych, społecznych i intelektualnych w historii Zachodu . Co więcej, współczesne próby ustalenia uniwersalnej definicji magii odzwierciedlają zachodnie uprzedzenia. W szczególności XVIII- i XIX-wieczne poglądy na ewolucję kulturową i historyczną oddzielają magię od religii i nauki. Teoriach socjologów religii i krytykach postmodernistów. W konsekwencji badania z zakresu religii porównawczych, historii i antropologii w drugiej połowie XX wieku odszedł od modelu ewolucyjnego. Poszedł w kierunku interpretacji bardziej kontekstowych, podczas gdy inne badania opracowały nowe modele porównań międzykulturowych. Niemniej jednak model magia-religia-nauka zachowuje znaczną moc interpretacyjną. A dychotomie stosowane do odróżnienia magii od religii lub nauki są wszechobecne w popularnym dyskursie.

Magia i religia

Religia, według przełomowego antropologa Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917), obejmuje bezpośrednią, osobistą relację między ludźmi a siłami duchowymi; w najwyższej formie religii związek ten jest z osobową, świadomą, wszechmocną istotą duchową. Z drugiej strony magia jest charakteryzowana jako zewnętrzna, bezosobowa i mechaniczna, obejmująca techniczne akty władzy. Magia ma na celu manipulowanie mocami duchowymi, podczas gdy modlitwa religijna błaga siły duchowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *